ပြပွဲ

2002 Shanghai International Valve Fair

2002 ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာ Valve Fair

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

2018 Osaka စက်ပစ္စည်းပြပွဲ, ဂျပန်

2018 German wire and tube Exhibition

2018 ဂျာမန်ဝါယာကြိုးများနှင့်ပြွန်ပြပွဲ

2016 Canton Fair

2016 Canton Fair

Photo of German customers in 2018

2018 ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်ဖောက်သည်များ၏ဓာတ်ပုံ

2002 Shanghai International Valve Fair

2002 ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာ Valve Fair

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

2018 Osaka စက်ပစ္စည်းပြပွဲ, ဂျပန်

2018 German wire and tube Exhibition

2018 ဂျာမန်ဝါယာကြိုးများနှင့်ပြွန်ပြပွဲ

2016-Canton-Fair-

2016 Canton Fair

Photo of German customers in 2018

2018 ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်ဖောက်သည်များ၏ဓာတ်ပုံ